Zapowiedzi widnieją w gablotach ogłoszeń przy naszych kościołach.