Siostry zakonne pochodzące z naszej parafii:

  • s. Helena, Małgorzata Jedrkiewicz, wstąpiła do zakonu w 1978r.
  • s. Anna, Anna Pietrasik, 1989,
  • s. Marta, Agnieszka Pawełek, 1989,
  • s. Krystyna, Krystyna Stopka, 1994,
  • s. Emanuela, Jolanta Pawlus, 1995,
  • s. Mary Christopher, Anna Konior, 2000,
  • s. Ludwika, Małgorzata Skrzypek, 2005,