Krąg rodzinny jest szkołą życia chrześcijańskiego. Szkołą, do której się przychodzi, aby poznać istotę chrześcijaństwa, w której wspólnie poszukuje się sensu prawdziwego życia chrześcijańskiego i pomocy w dążeniu do świętości.

ks. Franciszek Blachnicki

 

 

Domowy Kościół Ruchu Światło Życie (Oaza Rodzin) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich

Equipes Notre-Dame (END). Założycielem  jest Sługa Boży Ks.Franciszek Blachnicki.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na DUCHOWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Duchową kolebką Domowego Kościoła jest Krościenko n/Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia Słowem Bożym,
 • życia modlitwą,
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne:

 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkanie ze Słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • systematyczna praca nad sobą,
 • uczestnictwo przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Krąg

Krąg tworzy 4-7 małżeństw. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy

i opiekuna duchowego.

JEŚLI CHCECIE .......

 • umacniać swoją wiarę
 • pielęgnować miłość małżeńską
 • nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 • doświadczyć życia we wspólnocie

Z A P R A S Z A M Y !

 

 

Z wizytą u św. Kingi

w Starym Sączu

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobotę 13 lipca wybraliśmy się na wycieczkę do Starego Sącza oraz do Krościenka.

W Starym Sączu nawiedziliśmy sanktuarium św. Kingi, która ufundowała w Sączu klasztor Klarysek do którego wstąpiła po śmierci swego męża Bolesława Wstydliwego.

W kościele klasztornym uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Następie postanowiliśmy zobaczyć oddalony o kilkaset metrów od sanktuarium ołtarz polowy przy którym sprawował Eucharystię Ojciec Święty bł. Jan Paweł II 16 czerwca 1999 roku.

Po obejrzeniu ołtarza i zwiedzeniu muzeum bł. Jana Pawła II znajdującego się pod ołtarzem wyruszyliśmy do Krościenka.

Czterdzieści lat temu na Kopiej Górce w Krościenku rozpoczęła się historia Domowego Kościoła. Dlatego postanowiliśmy odwiedzić to jakże ważne dla każdego z nas miejsce. Wstąpiliśmy do kaplicy Chrystusa Sługi na chwilę modlitewnego zamyślenia, a później odwiedziliśmy miejsca tak dobrze znane wszystkim z rekolekcji Oazy Rodzin.

Pełni radości i umocnieni obecnością w kolebce Domowego Kościoła wróciliśmy do naszych domów.

 

Domowy Kościół w radiu Anioł Beskidów


W pierwszą niedzielę kwietnia - Święto Miłosierdzia Bożego – przedstawiciele Domowego Kościoła z naszej parafii, razem z parą rejonową z Rajczy, wzięli udział we Mszy św. o godz. 10.30 w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Komorowicach. Eucharystia ta była transmitowana przez radio Anioł Beskidów. Celebrowało ją czterech kapłanów przy bardzo licznym udziale wiernych. Włączyliśmy się podczas tej Eucharystii czynnie w posługę  czytając Słowo Boże, modlitwę wiernych i śpiewając psalm. Wyczuleni przez Ruch Światło-Życie na piękno liturgii podziwialiśmy dopracowaną pod każdym względem liturgię Mszy świętej.

Po Eucharystii zostaliśmy zaproszeni do siedziby radia Anioł Beskidów, która znajduje się tuż obok kościoła św. Jana Chrzciciela. Tam poproszono nas o udział w comiesięcznej audycji dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Audycja, którą prowadził ks. Tomasz Błachut była prowadzona w formie rozmowy na temat naszej wiary i tego jak ją przeżywamy oraz rozwijamy w kontekście Roku Wiary. Rozmawialiśmy również o przeżywaniu świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Niedzieli Miłosierdzia Bożego, a także o praktykowaniu miłosierdzia w naszym życiu.

Po zakończeniu audycji zostaliśmy oprowadzeni po całym studio i mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda radio „od kuchni”.

Wróciliśmy ubogaceni pięknie przeżytym dniem i ciekawymi wrażeniami.